banner_TMEH

Ook dit jaar doen we mee aan de actie Tafelen met een Hart voor Kinderen.

Al bijna 20 jaar maakt de actie ‘Tafelen met een Hart voor Kinderen’ samen met vele tientallen restaurants in Vlaanderen stevige projecten mogelijk in de ondersteuning van de opvoeding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
PC Wagenschot en vzw Stappen zijn de 2 organisaties achter deze actie.
Pedagogisch Centrum Wagenschot biedt onderwijs, opvoeding en (indien nodig) een thuis, aan jongeren met ernstige problemen ten gevolge van emotionele en gedragsstoornissen, een verstandelijke beperking, kansarmoede of maatschappelijke achterstand.
Vzw Stappen is een begeleidingstehuis in Sint-Amandsberg voor meisjes tussen 14 en 18 jaar, geplaatst door de Jeugdrechter of via Jeugdhulpregie. De organisatie richt zich vooral op het (her)verbinden van de jongere met zijn omgeving, zijn eigen verlangens, zijn school- of werktraject, …

Voor meer info over de actie kan je terecht op:
website: www.tafelenmeteenhartvoorkinderen.be
facebook: www.facebook.com/tmehvk/

Iedereen kan de actie een duwtje in de rug geven door een bonito of een hertenstoofschotel te komen eten bij ons in de Waaiberg.

Logo_TMEH2017